top of page

Adviesconsult

Tijdens een adviesconsult vindt inventarisatie en onderzoek van uw klachten/problemen plaats om vervolgens te komen tot een gericht advies voor een plan van aanpak.

Zo'n advies kan betekenen dat u:

  • houdings- en/of bewegingsadviezen krijgt

  • behandelingen fysio- en/of manuele therapie worden geadviseerd

  • specifieke trainingsprogramma's worden geadviseerd

  • wordt doorverwezen naar een ander specialisme of wordt doorgestuurd voor aanvullend onderzoek etc.

 

De aan het consult verbonden kosten (€ 75,00) zijn voor eigen rekening.

Wanneer uw huisarts een aanvraag doet voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult worden de kosten door sommige verzekeraars vergoed.

 

Bel: 010-404 89 49 voor meer informatie
en/of afspraak.
bottom of page