top of page

Klachtenregeling Fysiotherapie

Klacht over uw fysiotherapeut?

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Vindt u het lastig om de klacht direct te bespreken? U kunt ook een afspraak maken op een later tijdstip en iemand die u vertrouwt meenemen om u te helpen uw klacht te bespreken, u kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u ook terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie


Begripsomschrijving


Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:
klachtenfunctionaris:  de klachtenfunctionaris bij het KNGF
zorgaanbieder:  de bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder
cliënt:  de natuurlijke persoon die een klacht heeft over de zorgaanbieder
KNGF:  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgbelang:  Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor cliënten/patiënten


Samenstelling en taak


Artikel 2.

De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF. De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.


KLACHT

Indiening klacht en informatie hierover


Artikel 3.

Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend. Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.


Artikel 4.

Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder. Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF (www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.


Artikel 5.

De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend. Het verzoek hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris.


Artikel 6.

Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van deze cliënt, kan een klacht indienen.


Artikel 7.

Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het secretariaat de cliënt of zijn vertegenwoordiger hierop wijzen.


Artikel 8.

Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg op te vragen.

 

bottom of page