top of page

Sportfysiotherapie Rotterdam

Sportfysiotherapie in Rotterdam draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sportgerelateerde aandoeningen in verschillende leeftijdscategorieën en met enkelvoudige, meervoudige of complexe gezondheidsproblematiek.
Bel: 010-404 89 49 voor meer informatie
en/of afspraak.

De sportfysiotherapeut richt zich daarbij op het dagelijks functioneren van de sportende patiënt in al zijn facetten, en in het bijzonder de sportparticipatie. Daarbij draagt hij bij aan het geheel van activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden en er voor te zorgen dat de sporter in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert. 

 

Dit alles is er op gericht om de sporter op het gewenste en hoogst mogelijke niveau van sportuitoefening terug te laten keren.

 

De sportfysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen, andere fysiotherapeuten, sportartsen, chirurgen. Verder maken de sociale omgeving, trainers, coaches en eventueel andere professionele hulpverleners deel uit van de zorg rondom de sporter en de patiënt.

 

Binnen de sportfysiotherapie is karakteristiek dat de doelstellingen minder gericht zijn op het beïnvloeden van stoornissen, maar meer op beperkingen en participatie tijdens de uitoefening van sportactiviteiten, zowel breedte-, wedstrijd-, als topsport.

 

De sportfysiotherapeut onderscheidt zich vooral door specifieke kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de sportrevalidatie. De keuze die hij maakt voor specifieke verrichtingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based practice),

 

Praktijkervaringskennis en de in de (sport)fysiotherapie ontwikkelde richtlijnen. De sportfysiotherapeut is met zijn specifieke competenties in staat om de algemene fysiotherapeutische verrichtingen aan te passen aan het niveau van de sporter en de patiënt. Hij neemt daarbij (inspannings)fysiologische biomechanische processen in acht die ten gevolge van de problematiek een rol spelen, en die nodig zijn om op het oude sportniveau weer te kunnen presteren. 

Leven is bewegen.

Beweeg beter nu!

Declaraties van de behandelingen.

Declaraties gaan, indien mogelijk, rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Voor een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten klik hier.

Wanneer u niet bij één van de vermeldde verzekeraars verzekerd bent, en voor verrichtingen, diensten of goederen die niet onder de dekking van uw polis vallen, ontvangt u van ons zelf een declaratie conform  tarievenlijstlijst.

bottom of page